İzcilik türesini benimseyen ve izci andına sadık kalacağına söz veren herkez izci olabilir.
* İzciler hergün bir iyilik yapar * Yavru kurtlar çok çalısır * Oymaklar daima hazırdır * Ergin izciler ise topluma hizmet eder
Şehir yaşantısından uzaklaşarak kişisel gelişimi açısından verilen eğitimler kamp hayatında disiplinli bir birey yetiştirmek için gereklidir buna örnek olarak izciliğin kurucusu Baden Powell şöyle demiştir ‘’ ben izcime en güzel eğitimi kampta ateş başında verdim’’.
Belirli bir disiplin çerçevesinde toplum içinde ve doğada yaşamayı, kendini ifade etmeyi, kendi kendine yetebilmeyi öğrenir yöntemleri ise şöyledir; -Sabah teftişi: temizlik , düzen, kılık kıyafet, zamana uyum ve grubuna uyum kontrol edilir. -bayrak töreni: her sabah yapılan bayrak töreni ile vatana millete ve bayrağa bağlılık vurgulanarak milli duyguları güçlendirilir ve geliştirilir -istasyon çalışmaları: gruplar halinde verilmesi gereken bilgiler sistemli olarak yaşlarına göre anlayabilecekleri şekilde sistemli olarak verilir -serbest zamanlar: aldıkları eğitimleri teorik bilgileri tek başlarına yada diğer arkadaşlarıyla birlikte pratiğe dönüştürürler , sohbet ederek kaynaşabilirler ve dinlenebilirler. -kamp ateşinde: kamp ateşi programlarında çocuklar sergiledikleri tiyatral oyunlar sayesinde toplum önünde kendilerini ifade edebilmeyi ve medeni cesaret kazanmalarının yanı sıra oyunları kendileri hazırladıkları için hayal güçlerini geliştirir -izci marşları: çocukların ritim duygularını geliştirerek her türlü zor şart altında morallerini yüksek tutmak
Yapılan her faaliyet öncelikle valilik'e bilgi verilip onay alınarak yapılır Kampta oluşabilecek her türlü tehlikeyi önceden sezip gerekli tedbirleri alacak eğitimli liderler tarafından 24 saat gözlemlenen çocuklar hiçbir sorunla karşılaşmadan evlerine sağ salim ulaşmaları sağlanır
Kampın yemek programı çocuğun günlük harcayacağı enerji miktarına göre kalori hesabı yapılarak hazırlanır, ayrıca çocukların dinç kalmaları için ara öğünlerle besin takviyesi yapılır
Üniformanın şart olması ile birlikte gereken diğer malzemeler isteğe bağlı olarak satın alınabilir yada evdeki mevcut malzemelerden temin edilebilir Kamp için ise gereken para kampın bütün maliyeti hesaplanıp kampa katılan bütün izci ve liderler tarafından eşit olarak paylaştırılıp kamp öncesi toplanır
EnglishGermanItalianTurkish
API >