MİSYON;
Misyonumuz, Çocuk ve gençlerin Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığı altında,
geneleksel izciliğin kuralları içerisinde ulusal, topluluklarda her türlü şartlar altında
iyi bir yaşam, iyi bir eğitim ve iyi bir dünya oluşmasına katkıda bulunmaktır.
VİZYON;
Vizyonumuz, gönüllülük prensipleri içinde daha nitelikli olan,
geleneksel izcilik değerlerine bağlı kalan, çalışmaların sürdürülmesine
katkıda bulunan ve destek veren,
İzcilik çalışması yapan dernek ve kulüplerin özendirici programlar
hazırlamalarına yardımcı olan,
Çocuk ve gençlerin gelişmelerine etkin bir şekilde katkıda bulunan,
Yurt içindeki, İzcilik çalışmalarının Atatürk ilke ve devrimlerinin
ışığında altında ve demokratik bir sistem içinde yürütülmesine
gayret gösteren,
Ulusal ve uluslar arası etkinliklerde önderlik yapan, benzer kuruluşlarla
işbirliği içinde olan ve konfederasyon olma yolunda çaba gösteren
bir federasyon olmaktır.
EnglishGermanItalianTurkish
API >